Toelichting tabellen
Start Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

 

 

Toelichting bij

TABEL kaartbladen per uitgavejaar

TABEL uitgavejaren per kaartblad

Topografische Kaart 1:50.000

kleurendruk 1885-1982

 

Vermeld zijn:

- alle kleurendrukuitgaven uit de periode 1885-1982 van de bladen van de TOPOGRAFISCHE KAART 1:50.000; echter:

- niet vermeld zijn: "GEHEIME" edities van de wel vermelde uitgaven;

- niet vermeld zijn Duitse en Geallieerde edities uit de periode 1940-'45;

- incidenteel vermeld zijn: "MANOEUVRE(ER)KAARTEN" van (volle) hele kaartbladen;

- de uitgaven van vˇˇr 1900 zijn niet alle bekend / ge´nventariseerd.

Bronnen:

- Catalogi, Kaartenlijsten, etc. Topographische Inrichting / Topografische Dienst 1900-1945;

- Catalogi, etc. Topografische Dienst 1946-2003;

- Kaartenverzameling.

 

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

 

1. TMK-uitgaven en TMK-herdrukken 1885-1930/'39:

1.1. TMK-uitgaven 1885-1908,

in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet

(voorzover bekend/ge´nventariseerd)

1.2. TMK-uitgaven 1909-1923,

in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet

1.3. TMK-uitgaven 1900/'07-1923, in kwartbladen (I t/m IV):

herdrukken (1923-1939) met vierkantennet (+)

1.4. TMK-uitgaven 1900/'05-1923:

herdrukken 1925/'26/'28, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

1.5. TMK-uitgaven 1923-1930/'39,

in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

1.6. Gedeeltelijk gewijzigde TMK-uitgaven (mobilisatie) 1939,

in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet (m)

 

2. NTK-uitgaven 1926-1940/'45

In halve bladen (West | Oost), met vierkantennet:

2.1. NTK-uitgaven 1926-1939 in Bonneprojectie

2.2. NTK-uitgaven 1935-1945: als 2.1, echter

(fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie (s)

2.3. NTK-uitgaven 1939-1945 in Bonneprojectie, als 2.1, echter:

aangepast aan de stereografische projectie (a)

2.4. Gedeeltelijk gewijzigde NTK-uitgaven (mobilisatie) 1939 (m)

 

 

3. TK-uitgaven 1946-1982

Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie

In halve bladen (West | Oost), met vierkantennet:

3.1. TK-uitgaven 1946-1959/'60

VARIANT 1: Uitgaven in "Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie" (a)

VARIANT 2: Uitgaven 1950/1951 in 'beperkte kleurendruk'

VARIANT 3: Uitgaven 1951 en 1958 ("NOODUITGAVEN") met 'ragfijne' wegen en spoorwegen («)

3.2. TK-uitgaven 1960-1961

3.3. TK-uitgaven 1961/'62-1982

 

Verklaring overige aanduidingen:

Beide tabellen:

W / O = Westelijk / Oostelijk halfblad

h = alleen jaar herzien / bewerkt / etc. (geen uitgavejaar of 'kaal' jaartal) vermeld

mk = manoeuvre(er)kaart of andere kaart t.b.v. militaire oefeningen

I / IV = alleen uitgave van aangeduid kwartblad

+ = ook ongewijzigde herdruk met vierkantennet (van na 1923); betreft TMK-1.3

s = (fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie (alleen vermeld bij NTK-2.2)

a = bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie

m = gedeeltelijk gewijzigde uitgaven (mobilisatie) 1939 (betreft TMK-1.6 en NTK-2.4)

zwart = 'beperkte kleurendruk' (betreft TK-3.1, VARIANT 2)

« / « = "NOODUITGAVE", met 'ragfijne' wegen en spoorwegen (betreft TK-3.1, VARIANT 3)

cursief = niet in catalogi vermelde UTM-kleurendrukuitgaven 1951 (serie M733, "dienstgeheim")

 

Tabel kaartbladen per uitgavejaar:

u = jaar van uitgave (als zodanig) vermeld

(u) = jaartal ('kaal' / uitgave) onbekend

o = jaar vermeld in 'ovaaltje'

** = niet identieke exemplaren waarop hetzelfde jaartal is vermeld

(1908) = jaartal herdrukte uitgave (betreft TMK-1.4)

 

Tabel uitgavejaren per kaartblad:

Ż = half blad

1908/25 = jaartal herdrukte uitgave / jaartal herdruk (betreft TMK-1.4)

ZWR = zwart-rooduitgave 1949 van kaartbladen waarvan volgens Catalogus 1956 nog geen

naoorlogse kleurendrukuitgaven verkrijgbaar waren

 

Zie nader:

- Overzicht en kenmerken te onderscheiden edities TK 1:50.000 kleurendruk 1885-1982.

-Deze aanduidingen zijn tevens vermeld aan de voet van de tabellen.
2.1. Toelichting bij TABELLEN.doc mgroverman@freeler.nl bijgewerkt 22-03-2009

Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

Vorige Volgende