Tabel Uitgavejaar
Start Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

 

TABEL kaartbladen per uitgavejaar

Topografische Kaart 1:50.000

kleurendruk 1885-1982  

 

1885-1908

1.1.      TMK-uitgaven 1885-1908, in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet (voorzover bekend/ge´nventariseerd)

1.3.      TMK-uitgaven 1900/'07-1923, in kwartbladen (I t/m IV): herdrukken (1923-1939) met vierkantennet (+)

 

jaar-             kaartbladen

tal

1885:   12h      26h      51h                                                                            Verklaring ca. 1885

1886:   9oh     14oh**            19oh   24oh   30oh   34h      41h

1887:   32oh   61h

1888:   17oh   24h?   27oh   31h      49oh   52h      57oh

1889:   27oh   40h      45oh   44-II-IV-50mk

1890:   28oh   39h                                                                                        Verklaring ca. 1890

1891:   9h        22oh   29h      35oh   38h

1892:   43h

1893:   25h      32oh   33oh   34oh   41oh**            41u**   46o**   46u**

1894:   8oh     8u        18oh   23oh   39oh   40oh   45-II-IV-51mk

1895:   52u**   58u

1896:   7oh     19oh   25oh   34oh**            35o      38o      44o      60oh   62oh

1897:   3(u)     6u        21h**   21u**   22o      24o      26o      26u      31o      37o      45o      45mk   50o      51mk

1898:   49oh   61o

1899:   9u        20u      27o      32o

1900:   13o      18u      28oh**            28-I-III(u?)      28-II-IVu**       34-Ih   40(u)   43o

1901:   29o      31u**   45o      51u                                         42oh:1901/'02

1902:   14oh   19o      32oh   32u      33o      39oh   62(u)   42oh:1901/'02

1903:   30u      35o      40o      47o      49u      57u

1904:   25(u)   27o      37        48o

1905:   24o      24u      38o      40o      59o                                                     Verklaring uitgave 1905

1906:   6-IIIu   17o      19u      33o      53o      62o

1907:   22o      37u      45u+

1908:   5o**     5u**     24u      27u      42(u)   44u      47o      54u

 

Verklaring

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

u             = jaar van uitgave (als zodanig) vermeld

(u)          = jaartal ('kaal' / uitgave) onbekend

h             = alleen jaar herzien / bewerkt / etc. (geen uitgavejaar of 'kaal' jaartal) vermeld

o             = jaar vermeld in 'ovaaltje'

mk          = manoeuvre(er)kaart of andere kaart t.b.v. militaire oefeningen

I / IV        = alleen uitgave van aangeduid kwartblad

+             = ook ongewijzigde herdruk met vierkantennet (van na 1923) = TMK-1.3

**            = niet identieke exemplaren waarop hetzelfde jaartal is vermeld

   

1909-1925

1.2.      TMK-uitgaven 1909-1923, in kwartbladen (I t/m IV), zonder vierkantennet

1.3.      TMK-uitgaven 1900/'07-1923, in kwartbladen (I t/m IV): herdrukken (1923-1939) met vierkantennet (+)

1.4.      TMK-uitgaven 1900/'05-1923: herdrukken 1925/'26/'28, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

1.5.      TMK-uitgaven 1923-1930/'39, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

 

UITGAVE-      kaartbladen

JAAR

1909:   10        11+      12+**   13        14        15        16        25        32-I-II-III+**     32-IV

1910:   3          26        33        39**     50        60                                           Verklaring 1910

1911:   20        32-IV+ 43+      61

1912:   27-I-II-IV          40        42        51+

1913:   25+      27-III    28-I-III             33        34

1914:   17+      30+      38+      49+      55        56        57

1915:   19        22+      47                                                                              Verklaring 1915

1916:   23        26+      27+      29        35        53+

1917:   7+        8          18        24        28+

1918:   13        14

1919:   --

1920:   9          37+      52

1921:   50+

1922:   4

1923 / 1923:    42        48        54+

1924:   3          20        31**

1925:   34        39**     44

herdruk 1925:           5 (1908)          14 (1918)        15 (1909)        59-O (1905)    61-O (1911)    62 (1906)

 

Verklaring

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

I / IV        = alleen uitgave van aangeduid kwartblad

+             = ook ongewijzigde herdruk met vierkantennet (van na 1923) = TMK-1.3

(1908)     = jaartal herdrukte uitgave (TMK-1.4)

**            = niet identieke exemplaren waarop hetzelfde jaartal is vermeld

   

1926-1945

1.4.      TMK-uitgaven 1900/'05-1923: herdrukken 1925/'26/'28, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

1.5.      TMK-uitgaven 1923-1930/'39, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet

1.6.      Gedeeltelijk gewijzigde TMK-uitgaven (mobilisatie) 1939, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet (m)

2.1.      NTK-uitgaven 1926-1939, in halve bladen (West | Oost), met vierkantennet (in Bonneprojectie)

2.2.      NTK-uitgaven 1935-1945: idem, echter (fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie (s)

2.3.      NTK-uitgaven 1939-1945: idem, echter in Bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie (a) (1940-'45 voor zover bekend)

2.4.      Gedeeltelijk gewijzigde NTK-uitgaven (mobilisatie) 1939 (m)

 

1926 / 1926:    18        23        35        36        41

herdruk 1926:           4 (1922)          8 (1917)          10 (1909)        13 (1918)        19 (1915)        24 (1917)        47 (1915) 55 (1914)        56 (1914)

1927 / 1927:    29        45        51-O    60

1928:   12        46-O    61-O    62-O

herdruk 1928:           9 (1920)          52 (1920)

1929:   --

1930 / 1930:    1          2          46-W   51-W   57        62-W                           Verklaring 1930

1931:   11        26-W   58

1932:   5          6          10        17        26-O    32                    40-O

1933:   8          13        15        20        21-W   27-W   33-O    40-W

1934:   3          7          16                    21-O    27-O    33-W                           Verklaring 1934

1935:   14-O    18        22        23        28-O    29        35        44-Ws

1936:   28-W   38-Os  44-Os  49-Os  50-Ws

1937:   34-W   38-Ws 41-O    52

1938:   34-O    41-W   46-O    50-Os  58-W   61-O                                       Verklaring 1938

1939:   32m     37s      39m     39a      45m     46-W   51m     57m

1940:   25-Os  32s      43s      47s      58-Oa  62-Oa

1941:   --

1942:   --

1943:   49-Ws                                                                                               Verklaring 1943

1944:   48-Os

1945:   --

 

Verklaring

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

W / O      = Westelijk / Oostelijk halfblad

s             = (fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie

a             = bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie

m            = gedeeltelijk gewijzigde uitgaven (mobilisatie) 1939

(1908)     = jaartal herdrukte uitgave (TMK-1.4)

   

1946-1959

3.1.   TK-uitgaven 1946-1959/'60

 

UITGAVE       kaartbladen

1946:   8a        40-Wa

1947:   54

1948:   7-Oa    37-W

1949:   36        37-O

1950 / 1950:    1a        2-Wa   5a        6-Wa   9?        10-Wa 11-Wa?           14        15-Wa 21-Oa             26-Oa              27a?    44        48-W   49-O    50?      55-W«            55-O   

                                   58-Wa 59?      60-Wa 61a      62-Wa

1951 / 1951:    10-Oa  14-Outm       15-Oa  16-Wa 20-Wa 20-O    21-Wa 25utm           31utm           32«     33-Wa                        33-Oa             39a      40a      45«a   46a      48-O?

                                    51«     52-Wa             57«

1952:   --

1953:   2-Oa    3-Oa    6-Oa    46-Oa                                                           

1954:   19        53

1955:   7-Wa   10-W   17-Oa  20-W   21-W   26-W   52-Oa  58-Oa  60-Oa  62-Oa

1956:   3-Wa   7-Oa    8a        11-Oa  12a      13a      15-W   17-Wa 18a      21-O    22-W   34-W

1957:   16-Oa  22-O    23        26-O    27        28        29        30-W   35        41        45

1958:   30-O    33W«  33-O    34-O    37        39«     40        46

1959:   11        38        43-W   44        50        52«     56        58-W« 58-O   60-W« 60-O   61

 

Verklaring

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

W / O      = Westelijk / Oostelijk halfblad

a             = TK-3.1, Variant 1: uitgave in "bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie"

zwart      = TK-3.1, Variant 2: 'beperkte kleurendruk'

«            = TK-3.1, Variant 3: "nooduitgave", met 'ragfijne' wegen en spoorwegen

zwr       = zwart-rooduitgave 1949 van kaartbladen waarvan volgens Catalogus 1956 nog geen
       naoorlogse kleurendrukuitgaven verkrijgbaar waren

cursief    = niet in catalogi vermelde UTM-kleurendrukuitgaven 1951 (serie M733, "dienstgeheim")

   

1960-1982

3.1.   TK-uitgaven 1946-1959/'60

3.2.   TK-uitgaven 1960-1961

3.3.   TK-uitgaven 1961/'62-1982

 

1960 / 1960:    13        15-O    17        18        24        31        43-O    49-W   53        54        62

1961 / 1961:    1          2          3          4          5          8          9          12        14        16        19        25        49-O    55-W            59

1962:   6          10-O    20        36        42        47        48

1963:   7          10-W   26        32        51        57

1964:   21        22        23        30        37

1965:   16        17        18        27        28        33        34                               Verklaring [1965 ß 1970]

1966:   29        35        39        40        41        45

1967:   46        50        52        56-O    58        60

1968:   30-W   43        49        55-W   59        61        62

1969:   24        25-W   30-O    31-W   37        38        44

1970:   6          11        12        25-O    31-O

1971:   1          2          3          4-W     7          8          9-O      13        14        19

1972:   4-O      9-W     36        40-W   42        47        48        53        54

1973:   5          10        20        51        57

1974:   15        16        21-W   26        30        32        37

1975:   17        18        21-O    22        23        41

1976:   27        28        29        33-W

1977:   33-O    34        35        39        40

1978:   45        46        52        58                                                                   Verklaring 1978

1979:   59        60        61        62

1980:   30-W   43        49        50

1981:   30-O    31        37        44        55-W   56-O

1982:   24        25        32-W   38

 

Verklaring  

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

W / O      = Westelijk / Oostelijk halfblad

 2.3. TABEL Kaartbladen per uitgavejaar per kaartblad TK 1-50 000-Kleur 1885-1982.doc -  mgroverman@freeler.nl - bijgewerkt  22-03-2009 

Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

Vorige Volgende