Tabel per Kaartblad
Start Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

 

TABEL uitgavejaren per kaartblad

Topografische Kaart 1:50.000

kleurendruk 1885-1982  

Verklaring kleuren en overige aanduidingen

De kleuren corresponderen met de te onderscheiden edities

           = half blad

W / O      = Westelijk / Oostelijk halfblad

h             = alleen jaar herzien / bewerkt / etc. (geen uitgavejaar of 'kaal' jaartal) vermeld

o             = jaar vermeld in 'ovaaltje'

mk          = manoeuvre(er)kaart of andere kaart t.b.v. militaire oefeningen

I / IV        = alleen uitgave van aangeduid kwartblad

+             = ook ongewijzigde herdruk met vierkantennet (van na 1923) = TMK-1.3

1908/25  = jaartal herdrukte uitgave / jaartal herdruk (TMK-1.4)

s             = (fotogrammetrische kaart) in stereografische projectie

a             = bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie

m            = gedeeltelijk gewijzigde uitgaven (mobilisatie) 1939

zwart      = 'beperkte kleurendruk'

            = "nooduitgave", met 'ragfijne' wegen en spoorwegen

zwr       = zwart-rooduitgave 1949 van kaartbladen waarvan volgens Catalogus 1956 nog geen naoorlogse kleurendrukuitgaven verkrijgbaar waren

cursief    = niet in catalogi vermelde UTM-kleurendrukuitgaven 1951 (serie M733, "dienstgeheim")

   

 

BLAD  uitgaven

 

 

Verklaring         [1885]                    [1890]                                                  1905       1910       1915

Verklaring         1930       1934       1938       1943       [1953*]   [1965/'70]              1978

*= Verklaring "1953": alleen (?) opgenomen in: Kaartlezen voor alle wapens 1953. Catalogus 1956 vermeldt als recentste uitgave 1943.

 

1          (geen TMK-kleurendruk; meest recente zwartdruk vr 1930: 1888+)         -------      -------

1-W                     1930                                     1950a                    1961                      1971

1-O                     1930                                     1950a                    1961                      1971

2          (geen TMK-kleurendruk; meest recente zwartdruk vr 1930: 1888+)         -------      -------

2-W                     1930                                     1950a                    1961                      1971

2-O                     1930                                     1953a                    1961                      1971

3                                                         1897       -------      -------      -------      -------      1910

3-W      1924       1934                                     1956a                    1961                      1971

3-O      1924       1934                                     1953a                    1961                      1971

 

4          (geen TMK-kleurendruk vr 1922; meest recente zwartdruk: 1888)            -------      1922

4-W      1922/26                                zwr                                     1961                      1971

4-O      1922/26                                zwr                                     1961                      1972

5                                                                                                                                                 1908

5-W      1908/25  1932                                     1950a                    1961                      1973

5-O      1908/25  1932                                     1950a                    1961                      1973

6                                                       1897       -------      -------      -------      -------      -------      III:1906

6-W                     1932                                     1950a                    1962                      1970

6-O                     1932                                     1953a                    1962                      1970

7                                                       h1896     -------      -------      -------      -------      -------      1917+

7-W                     1934                                     1955a                    1963                      1971

7-O                     1934                      1948a     1956a                    1963                      1971

8=                                   h1894     1894       -------      -------      -------      -------      -------      1917

8=     1917/26  1933                      1946a     1956a                    1961                      1971

 

9          h1886                    h1891?   1899       -------      -------      -------      -------      -------      1920

9-W      1920/28                                               1950?                    1961                      1972

9-O      1920/28                                               1950?                    1961                      1971

10                                                                                                                                               1909

10-W    1909/26  1932                                     1950a     1955       1963                      1973

10-O    1909/26  1932                                     1951a                    1962                      1973

11                                                                                                                                               1909+

11-W                   1931                                     1950?a   1959                                     1970

11-O                   1931                                     1956a     1959                                     1970

12        h1885                                                                                                                             1909+

12-W    1928                                                    1956a                    1961                      1970

12-O    1928                                                    1956a                    1961                      1970

13=                                                                                                            1900       1909       1918

13=   1918/26  1933                                     1956a                    1960                      1971

 

14        h1886                                                                                               h1902     1909       1918

14-W    1918/25                                               1950                      1961                      1971

14-O    1918/25  1935                                     1950       1951       1961                      1971

15                                                                                                                                               1909

15-W    1909/25  1933                                     1950a     1956                                     1974

15-O    1909/25  1933                                     1951a                    1960                      1974

16                                                                                                                                               1909

16-W                   1934                                     1951a                    1961       1965       1974

16-O                   1934                                     1957a                    1961       1965       1974

17        h1888                                                                                                              1906       1914+

17-W                   1932                                     1956a                    1960       1965       1975

17-O                   1932                                     1955a                    1960       1965       1975

18=                                                h1894                                                                 1900       1917

18=   1926       1935                                     1956a                    1960       1965       1975

 

19        h1886                                   h1896                                                  1902       1906       1915

19-W    1915/26                                               1954                      1961                      1971

19-O    1915/26                                               1954                      1961                      1971

20                                                     1899       -------      -------      -------      -------      -------      1911

20-W    1924       1933                                     1951a     1955       1962                      1973

20-O    1924       1933                                     1951                      1962                      1973

21                                      h1897     1897       -------      -------      -------      -------      -------      -------

21-W                   1933                                     1951a     1955       1964                      1974

21-O                   1934                                     1950a     1956       1964                      1975

22                                      h1891     1897                                                                   1907       1915+

22-W                   1935                                     1956                      1964                      1975

22-O                   1935                                     1957                      1964                      1975

23=                                                h1894     -------      -------      -------      -------      -------      1916

23=   1926       1935                                     1957                      1964                      1975

 

24=* h1886     h1888?                  1897                                     1905       1908       1917

* = Blad 24: van westelijk deel (omvat uitsluitend Noordzee): alleen TMK-zwartdrukuitgaven.

24=   1917/26                                zwr                                     1960       1969                      1982

25                                      h1893     h1896                                                  1904       1909       1913+

25-W                                                                zwr       1951       1961       1969                      1982

25-O                                                 1940s     zwr       1951       1961                      1970       1982

26        h1885                                   1897       -------      -------      -------      -------      1910       1916+

26-W                   1931                                     1955                      1963                      1974

26-O                   1932                                     1950a     1957       1963                      1974

27        h1888     h1889                    1899       1904       1908       I-II-IV:1912            III:1913   1916+

27-W                   1933                                     1950?a   1957       1965                      1976

27-O                   1934                                     1950?a   1957       1965                      1976

28                                                     h1890                    h1900     1900       I-III:1913 -------      1917+

28-W                   1936                                     1957                      1965                      1976

28-O                   1935                                     1957                      1965                      1976

29=                                                h1891?                                                               1901       1916

29=   1927       1935                                     1957                      1966                      1976

 

30        h1886                                                                                                              1903       1914+

30-W                                                 zwr       1957                      1964       1968       1974       1980

30-O                                                 zwr       1958                      1965       1969       1974       1981

31        h1888                                   1897                                                                                  1901

31-W    1924                                     zwr       1951                      1960       1969                      1981

31-O    1924                      [*]           zwr       1951                      1960                      1970       1981

*= Blad 31-O: tevens herdruk 1924 met Rijksweg Oudenrijn-Gouda en Hilversums Kanaal met Prov. weg.

32        h1887                    h1893     1899                      h1902     1902       1909+     IV:1911+

32-W                   1932       1939m    1940s     1951                   1963                      1974       1982

32-O                   1932       1939m    1940s     1951                   1963                      1974      

33                                                     h1893                                   1902       1906       1910       1913

33-W                   1934                                     1951a     1958    1965                      1976

33-O                   1933                                     1951a     1958       1965                      1977

34        h1886                    h1893     h1896     -------      -------      -------      -------      I:1900     1913

34-W    1925       1937                                     1956                      1965                      1977

34-O    1925       1938                                     1958                      1965                      1977

35=                                 h1891     1896                                                                   1903       1916

35=   1926       1935                                                    1957       1966                      1977

 

36        (geen TMK-kleurendruk*; meest recente zwartdruk vr 1926: 1888; oostelijk deel: 1915)

*= Blad 36: westelijk deel omvat uitsluitend Noordzee.

36=   1926                                     1949                                     1962                      1972

37                                                     1897                                                    1904       1907       1920+

37-W                   1939s                    1948       1958                      1964       1969       1974       1981

37-O                   1939s                    1949       1958                      1964       1969       1974       1981

38                                      h1891?   1896                                                                   1905       1914+

38-W                   1937s                    zwr       1959                      1969                                     1982

38-O                   1936s                    zwr       1959                      1969                                     1982

39                                      h1890?   h1894                                                                 h1902     1910

39-W    1925       1939m    1939a                    1951a     1958    1966                      1977

39-O    1925       1939m    1939a                    1951a     1958    1966                      1977

40        h1889                                   h1894                                   1900       1903       1905       1912

40-W                   1933                      1946a*    1951a     1958       1966                      1972       1977

*= Blad 40-W: Nederlandse heruitgave/herdruk (?) van Duitse "Topografische Karte der Niederlande".

40-O                   1932                                     1951a     1958       1966                      1977

41        h1886?                  h1893     1893       -------      -------      -------      -------      -------      -------

41-W    1926       1938                                     1957                      1966                      1975

41-O    1926       1937                                     1957                      1966                      1975

 

42                                                                                                  h1901/'02              1908       1912

42-W    1923                                     zwr                                     1962                      1972

42-O    1923                                     zwr                                     1962                      1972

43                                                     h1892                                                                 1900       1911+

43-W                                                 1940s     zwr       1959       1968                                     1980

43-O                                                 1940s     zwr                      1960       1968                      1980

44        III-IV:mk1889                        1896                                                                                  1908

44-W    1925       1935s                                   1950       1959       1969                                     1981

44-O    1925       1936s                                   1950       1959       1969                                     1981

45        h1889     III-IV:mk1894         1897       mk1897                                1901       1907+

45-W    1927       1939m                                  1951a  1957       1966                      1978

45-O    1927       1939m                                  1951a  1957       1966                      1978

46                                                     1893       -------      -------      -------      -------      -------      -------

46-W                   1930       1939                      1951a     1958       1967                      1978

46-O    1928                      1938                      1953a     1958       1967                      1978

 

47=                                                                                                            1903       1908       1915

47=   1915/26                                1940s                                   1962                      1972

48                                                                                                                                               1904

48-W    1923                                                    1950                      1962                      1972

48-O    1923                                     1944s     1951?                    1962                      1972

49        h1888                                   h1898                                                                 1903       1914+

49-W                                                 1943s                                   1960       1968                      1980

49-O                   1936s                                   1950                      1961       1968                      1980

50        mk1889                                1897       -------      -------      -------      -------      1910       1921+

50-W                   1936s                                   1950?     1959       1967                                     1980

50-O                   1938s                                   1950?     1959       1967                                     1980

51        h1885?                  mk1894  mk1897                                               1901       1912       1912+*

*= Blad 51: Herdruk van uitgave 1912 met Wilhelminakanaal.

51-W                   1930       1939m                   1951                   1963                      1973

51-O    1927                      1939m                   1951                   1963                      1973

52        h1888                                   1895       -------      -------      -------      -------      -------      1920

52-W    1920/28  1937                                     1951a     1959    1967                      1978

52-O    1920/28  1937                                     1955a     1959    1967                      1978

 

53=                                                                                                                           1906       1916+

53=                                                               1954                      1960                      1972

54                                                                                                                                1908       1923+

54-W                                                 1947                                     1960                      1972

54-O                                                 1947                                     1960                      1972

55        (geen TMK-kleurendruk vr 1914; meest recente zwartdruk: h1885)          -------      1914

55-(W) 1914/26                                               1950                   1961       1968                      1981

55-O    1914/26                                               1950*                                   

*= Blad 55-O:1950: volgens cat. 1951 en 1956: uitgave 1950; volgens cat. 1960 en 1963: uitgave 1951. Volgens cat. 1951 en 1956 (evenals blad 55-W: 1950) "in stereografische projectie".

56        (geen TMK-kleurendruk vr 1914; meest recente zwartdruk: h1887)          -------      1914

56-W    1914/26                                zwr       1959                     

56-(O) 1914/26                                zwr       1959                      1967                                     1981

57        h1888                                                                                                              1903       1914

57-W                   1930       1939m                   1951                   1963                      1973            

57-O                   1930       1939m                   1951                   1963                      1973            

58                                                     1895       -------      -------      -------      -------      -------      -------

58-W                   1931       1938                      1950a     1959    1967                      1978

58-O                   1931                      1940a     1955a     1959       1967                      1978

 

59=*-------       -------      -------      -------      -------      -------      -------      -------      -------      1905

*= Blad 59: westelijk deel (omvat uitsluitend Belgisch grondgebied): alleen TMK-zwartdrukuitgaven.

59=   1905/25                                               1950?a                  1961       1968       1979      

60                                                     h1896     -------      -------      -------      -------      -------      1910

60-W    1927                                                    1950a     1959    1967                      1979      

60-O    1927                                                    1955a     1959       1967                      1979

 

61        h1887?                                 1898       -------      -------      -------      -------      -------      1911

61=   1911/25  1928       1938                      1950a     1959       1968                      1979      

62                                                     h1896     -------      -------      -------      -------      1902       1906

62-W    1906/25  1930                                     1950a                    1960       1968       1979

62-O    1906/25  1928                      1940a     1955a                    1960       1968       1979      

 

2.3. TABEL Uitgavejaren per kaartblad TK 1-50 000-Kleur 1885-1982.doc -  mgroverman@freeler.nl - bijgewerkt  22-03-2009  

 

Omhoog Kenmerken Toelichting tabellen Bladindeling Tabel Uitgavejaar Tabel per Kaartblad

Vorige