Het volgende overzicht van te onderscheiden kleurendrukuitgaven van de 1:50.000 kaart van  1885 tot 1939 is gemaakt door de kenner en verzamelaar van oude 1:50.000 bladen:  

Maurits Groverman.  

Wat betreft de periode 1885 - 1939 zijn op basis van een aantal duidelijk te herkennen kenmerken de volgende kleurendrukuitgaven(en herdrukken) te onderscheiden en globaal te dateren. 

    Die kenmerken zijn hoofdzakelijk:

 • TMK- of  NTK-uitgave. (TMK staat voor Topografisch Militaire Kaart en NTK staat voor Nieuwe Topografische Kaart.) 

 • uitgave in kwart of in halve bladen,

 • uitgave zonder of met vierkantennet,

 • vermelding jaartallen in "ovaaltjes" of in "diagrammetjes",

 • uitgave in bonneprojectie of in (of aangepast aan) de stereografische projectie.

 

TMK-kleurendrukuitgaven uit de periode 1885-1899 en TMK-kleurendrukuitgaven uit de periode 1900-1923. 

Kenmerken: 

 • in kwartbladen gedrukt

 • zonder vierkantennet

 • 1185-1893: geen vermelding jaar uitgave, wel vermelding jaar herzien / bijgewerkt etc. 

 • 1893-1902: veelal vermelding jaar uitgave (soms alleen als ongedefinieerd jaartal), altijd vermelding jaar,  (gedeeltelijk) herzien, bijgewerkt / etc.

 • 1903-1923: altijd vermelding jaar uitgave, altijd vermelding jaar herzien

 • 1885-1908: vermelding jaartallen veelal in ovaaltjes

 • 1900 (1909)-1923: vermelding jaartallen veelal (na 1909 uitsluitend) in rechthoekige diagrammetje.

Opmerkingen:

 • van de kaartbladen1, 2 en 36 zijn in de periode 1885 - 1923 geen kleurendrukuitgaven verschenen

 • de eerste kleurendrukuitgaven van de bladen 1 en 2 zijn NTK-uitgaven van 1930; de eerste kleurendrukuitgave na blad 36 is de NTK-uitgave van 1926

 • van blad 4 is de eerste TMK-kleurendrukuitgave van 1922, van de bladen 55 en 56 zijn de eerste TMK-kleurendrukuitgaven van 1914. 

TMK-kleurendrukuitgaven uit de periode 1923-1930 en 1939

Kenmerken:

 • in halve bladen (West/Oost) gedrukt

 • met vierkantennet

 • met vermelding jaar uitgave in rechthoekig diagrammetje

 • met vermelding jaar (gedeeltelijk) herzien

Opmerkingen:

 • de laatste nieuwe TMK-uitgave is van 1930: blad 51-West

 • voorts zijn nog verschenen: gedeeltelijk gewijzigde uitgaven 1939 (mobilisatieherzieningen): bladen 39 [1], 45 en 51

Herdrukken 1923-1939 met vierkantennet van TMK-kleurendrukuitgaven van vr 1923

Kenmerken:

 • in kwartbladen gedrukt

 • met vierkantennet

 • met vermelding jaar uitgave in rechthoekig diagrammetje

 • met vermelding jaar (gedeeltelijk) herzien

Opmerkingen:

 • het betreft ongewijzigde herdrukken van TMK-kleurendrukuitgaven van vr 1923

 • gedrukt in de periode 1923-1939

 • vr 1923 werd geen vierkantennet aangebracht

 • op de kaarten is niet vermeld dat het herdrukken betreft

 

Herdrukken 1925, 1926 en 1928 in halve bladen met vierkantennet van TMK-kleurendrukuitgaven van vr 1923.

Kenmerken:

 • in halve bladen (West/Oost) gedrukt

 • met vierkantennet

 • met vermelding jaar uitgave in rechthoekig diagrammetje

 • met vermelding (gedeeltelijk) herzien

Opmerkingen:

 • het betreft meest enigszins gewijzigde herdrukken uit de jaren 1925, 1926 en 1928 van TMK-kleurendrukken van vr 1923

 • vr 1923 zijn geen uitgaven in halve bladen gedrukt

 • op de kaartbladen is niet vermeld dat het herdrukken betreft

 • in de catalogi van 1925, 1926 en 1928 is wel vermeld dat het uitgaven in halve bladen betreft

NTK-kleurendrukuitgaven uit de periode 1926-1939

Kenmerken:

 • in halve bladen (West-Oost) gedrukt

 • met vierkantennet

 • met vermelding jaar uitgave aan achterzijde (op etiket in rechthoekig diagrammetje)

 • met vermelding jaar (gedeeltelijk) herzien aan achterzijde

 • tot 1935 uitsluitend in bonneprojectie

 • vanaf 1935 ook uitgaven in stereografische projectie

 • vanaf 1939 ook uitgaven in bonneprojectie, aangepast aan de stereografische projectie

Opmerkingen:

 • de eerste NTK-uitgaven zijn van 1926: de bladen 18, 23, 35 en 36

 • de eerste NTK-uitgave in stereografische projectie is van 1935: blad 44-West

 • de eerste NTK-uitgaven in bonneprojectie , aangepast aan de stereografische projectie zijn van 1939: blad 39 West en 39-Oost [2]

 • voorts zijn nog verschenen gedeeltelijk gewijzigde uitgaven 1939 (mobilisatieherzieningen): bladen 32 en 57. 

_________________________________________

[1] Van de bladen 39-West en 39-Oost bestaan ook NTK-uitgaven 1939!!

[2] Van de bladen 39-West en 39-Oost bestaan ook gedeeltelijk herziene TMK-uitgaven 1939.