1:50.000 na 1945
Start Omhoog 1:25.000 vr 1910 1:25.000 tot 1940 1:25.000 na-oorlogs oorlogskaarten 1:50.000 vr 1925 1925-1940 1:50.000 na 1945 de buitenkant Catalogus 1:50.000

 

 

De uitgaven van vlak na de oorlog lijken uiteraard nog veel op die van voor de oorlog. Op de eerste naoorlogse kaarten staat vaak "Nooduitgave". Vervolgens verschijnt in de jaren vijftig en begin jaren zestig de serie M 733. Die vind ik bijzonder mooi. Er zit een nadeel aan: de kleur rood wordt zowel voor aaneengesloten bebouwing  als voor wegen gebruikt, zodat in stedelijke gebieden de straten ongekleurd, in wit worden weergegeven. Sommige kaarten met grote steden worden dan wel erg rood. Later is de kleur rood voor de aaneengesloten bebouwing minder fel geworden. De doorgaande wegen konden daarmee weer opvallen.  Hieronder een aantal fragmenten van kaarten uit diverse jaren na 1945. Daarbij zijn vijf kaarten van Weert en directe omgeving opgenomen zodat te zien is wat er veranderde in het kaartbeeld en ook hoeveel heel lang hetzelfde is gebleven. 

Maastricht 1959.

Fragment van kaart 61, verkend in 1956, en gedeeltelijk bijgewerkt tot 1959.

Uitgegeven in 1959.  Deze kaart is er een uit de serie M 733.

(De gele lijn is de gemeentegrens, tevens aan de westkant de landsgrens met Belgi.)

 

Maastricht_1959_150.jpg (299106 bytes)

Weert 1950

Fragment uit kaart 57 Oost , verkend  1950, uitgegeven in 1951 als  Nooduitgave"".  

Weert_1951_150_Nooduitgave.jpg (206836 bytes)

Weert 1961.

Fragment van kaart 57 Oost, geheel herzien in 1961 en uitgegeven in 1963.

In deze kaart zijn meer kleuren gebruikt. Ook de verschillende soorten wegen krijgen  verschillende kleuren. De centrumbebouwing is wat minder felrood.

 

Weert_1963_150.jpg (195521 bytes)

Weert 1970.

Fragment van kaart 57 Oost, verkend in 1970 en uitgegeven in 1973. Het enige dat opvalt in vergelijking met de vorige kaart is, dat er in 10 jaar maar weinig is veranderd in de wijze waarop de kaart wordt getekend en gekleurd. Zo valt wel des te meer op hoe Weert in die tijd is bebouwd. 

Weert_1973_150.jpg (211355 bytes)

Weert 1981.

Fragment van kaart 57 Oost, uitgegeven in 1984. Op de kaart wordt nu vermeld: luchtfotografie 1980 en terreininformatie: 1981.

Het weilandgroen wordt iets groener weergegeven en de hogere begroeiing rond en bij de buitenwijken wordt wat beter weergegeven. Naarmate de bebouwing toeneemt worden de kaarten groener.....

Aan de zuidoostkant van Weert  is de rondweg die ook al gepland was in 1970 nog steeds niet aangelegd.

Weert_1987_150.jpg (235139 bytes)

Weert 1999.

 

Weert_1999_57-oost.JPG (280101 bytes)

Best 2003

Fragment van de kaart 51 West. Luchtfotografie en terreininformatie 2003. Uitgegeven in 2004.

Twee veranderingen vallen op: de snelwegen zijn paars en de hoogbouw en de bebouwing op bedrijfsterreinen heeft een donkerder kleur rood dan de woonbebouwing.  

 

Best_2004_150.jpg (240164 bytes)

 

kaarten kijken kaartspelen ruilen (ver)kopen scan opsturen aanbod stafkaarten links

Vorige Volgende